Visie


Kinderen stimuleren en motiveren om het maximale uit hun mogelijkheden te halen.  Op sociaal, cognitief en creatief gebied.


Missie


De school wordt pas een school met een hart en een ziel, wanneer er gezamenlijk wordt gewerkt aan het verzamelen van kennis, het doorgeven van kennis en het verwerken van deze kennis. Dit klinkt alsof wij alleen maar een leerfabriek zijn, maar niets is minder waar. De missie van de school zorgt ervoor dat wij allemaal bewust zijn dat wij een onderdeel van de maatschappij zijn en dat het verbeteren van de maatschappij bij een ieder kan beginnen en door samen te werken wordt gerealiseerd.

We hebben wel gereedschappen nodig om dit te snappen en om dit te kunnen doen. De basisgereedschappen zijn taal, lezen en rekenen, de ontwikkelingsgereedschappen zijn tekenen, muziek, bewegingsonderwijs, excursies/cultuur en drama. Daarnaast de kennisgereedschappen aardrijkskunde en geschiedenis, natuur, biologie en verkeer.

We hebben de ruimte nodig om de vaardigheden te kunnen toepassen en om van onze fouten te leren. We hebben elkaar nodig om te begrijpen hoe één ieder in elkaar steekt. En we moeten beseffen dat een ieder met zijn eigen capaciteiten een bijdrage kan en mag leveren naar een gemeenschappelijk doel, een maatschappij die niet alleen voor het individu gaat en een individualistisch belang, maar die gaat voor samenwerking en samen versterking. Ook zullen we moeten bepalen wat we willen behalen en hoe we dit uit gaan voeren.