Aanmeldingsprocedure

Wanneer uw zoon of dochter ongeveer 2 ½ jaar oud wordt ontvangt u, van de gemeente een brief waarin u wordt geadviseerd om u te oriënteren op een basisschool. Na deze brief maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek, door te bellen of te e-mailen met de scholen waar u op bezoek wilt gaan. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om een idee te geven hoe de school werkt, hoe het voelt, maar ook hoe de school eruit ziet. Op onze school vindt dit gesprek in principe plaats met de directeur, indien nodig schuift daar een intern begeleider aan. Aan het eind van het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier met nog wat andere documentatie. Wanneer het inschrijfformulier ingevuld ontvangen wordt en voorzien is van een overheidsdocument met het burgerservicenummer wordt de inschrijving bevestigd.

Het kan voorkomen dat ouders tussentijds overstappen van basisschool, door verhuizing of onvrede, ook dan vindt er een gesprek plaats voor plaatsing en bij dit gesprek vragen wij ook altijd of de in te schrijven leerling aanwezig kan zijn.

Op de site vindt u geen download van het inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt u, zoals hierboven is aangegeven, aan het einde van het gesprek met de directeur.