Aanmeldingsprocedure

Wanneer uw kind ongeveer 2 jaar oud is, kunt u zich gaan oriënteren op de keuze van een basisschool. U kunt met ons een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek door ons te bellen (0297-522740 op maandag of woensdag) of te e-mailen (info@dekwikstaart.nl, graag met opgave van de naam en  geboortedatum van uw kind, uw adres en telefoonnummer). Het kennismakingsgesprek is bedoeld om een idee te geven hoe de school werkt, hoe het voelt, maar ook hoe de school eruit ziet. Op onze school vindt dit gesprek in principe plaats met de directeur, indien nodig schuift een intern begeleider bij het gesprek aan. Aan het eind van het gesprek ontvangt u een aanmeldformulier. Zodra het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier door ons ontvangen is en voorzien is van een overheidsdocument met het burgerservicenummer bevestigen wij  aanmelding.

Het kan voorkomen dat ouders hun kind tussentijds laten overstappen van basisschool, door verhuizing of onvrede. Ook dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats en bij dit gesprek vragen wij ook altijd of de in te schrijven leerling aanwezig kan zijn.

Op onze website vindt u geen download van het aanmeldformulier. Dit formulier ontvangt u, zoals hierboven is aangegeven, aan het einde van het gesprek met de directeur.