De Oudervereniging

De school kent een zeer actieve oudervereniging. Zij staat paraat op verschillende momenten gedurende het jaar om mee te helpen met diverse activiteiten. Iedere ouder die zijn kinderen bij ons heeft ingeschreven wordt automatisch lid van de oudervereniging en kan tijdens de jaarvergadering horen wat de oudervereniging het jaar ervoor heeft gedaan en wat ze het komende jaar willen gaan uitvoeren. Daarnaast worden tijdens de jaarvergadering ook de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging besproken. De oudervereniging zorgt samen met het team dat er diverse leuke, sportieve, noodzakelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. De oudervereniging verdeelt zijn actieve leden over commissies die weer gebruik maken van ouders, die zich door middel van inschrijving aanmelden, bij verschillende activiteiten.

De oudervereniging kent de volgende commissies en draagt bij aan de volgende activiteiten: sport, excursies, Sinterklaas, Kerst, Pasen, kleuterfeest, schoolreis, afscheidsavond, kennismakingstocht, kinderboekenweek, etc.

Tijdens de meeste van deze events heeft de oudervereniging een belangrijke rol. Te denken valt aan de praktische zaken als regelen van koffie en thee tot aan het meedenken en het mede uitvoeren van grote festiviteiten.

Als school kun je niet zonder oudervereniging. Zij zorgen voor de krenten in de pap.

Om al deze activiteiten te kunnen laten slagen, wordt er van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de oudervereniging vergadering. Mocht u actief lid van de oudervereniging willen worden dan kunt u een mail sturen naar OVdekwikstaart@hotmail.com