Verlofaanvraag

Het kan voorkomen dat u buiten de reguliere vrije dagen gebruik moet maken van een verlofaanvraag. Voor ieder verlof vragen wij een verlofformulier in te vullen. Op de achterzijde van dit document, dat te downloaden is van de website, staan de redenen waarvoor de directeur toestemming kan geven. Wij vinden het een verantwoordelijkheid van u als ouders hoe u om gaat met het aan te vragen verlof. Wij begrijpen dat er moverende redenen zijn om gebruik te maken van de verlofregeling, maar als school moeten wij ons houden aan de regels van de leerplichtwet en zullen dus ook aanvragen afkeuren wanneer ze niet voldoen aan de mogelijkheden voor verlof, maar ook goedkeuren wanneer de reden zwaarwegend is. U wordt sowieso op de hoogte gebracht of de verlofaanvraag is goedgekeurd of niet.