In 2009 zijn wij verhuisd naar de Brede School Legmeer in de wijk Legmeer-West in Uithoorn. Samen met openbare basisschool Toermalijn, de school voor speciaal basisonderwijs De Dolfijn. Naast deze drie scholen zit ook de Uithoornse Kinderopvang Solidoe in deze samenwerking.

Het plan van de brede school Legmeer stamt uit 1999 en in 2005 is de volgende visie in samenwerking met alle partners tot stand gekomen:

‘De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en personeel vergroten door samenwerking te bevorderen tussen organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur en zorg.’

De partners van de Brede School Legmeer bieden gezamenlijke zorg en diensten, aan kinderen en aan wijkbewoners, vanuit de visie van de Brede School Legmeer met behoud van de eigen identiteit en kerntaken van de individuele partners. De Brede School Legmeer heeft een wijkfunctie. Zij levert hiermee een bijdrage aan de ontplooiing van kinderen en wijkbewoners en hun actieve maatschappelijke deelname. De Brede School Legmeer heeft een sport en cultuur profiel en maakt dit naar buiten duidelijk door de activiteiten die in en om het gebouw gedurende een jaar worden georganiseerd. Het profiel is een belangrijke pijler binnen de Brede School Legmeer en dient als middel om de actieve maatschappelijke deelname van kinderen en wijkbewoners te bevorderen.

Er is een gedeelde pedagogische visie voor alle partners in de Brede School Legmeer, waardoor een doorgaande lijn in dagritme voor kinderen gewaarborgd is. Versterking van samenwerking van organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur en zorg zorgen voor optimale ontwikkelingskansen van de kinderen en het personeel.

Voor meer informatie zie ook www.bredeschoollegmeer.nl