Het kader

Het kader is de verzamelnaam van de verschillende sturende rollen binnen de school. Dit bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders. De grootte van de school vraagt om een aantal organisatorische keuzes. Zo kent de school drie bouwen die aangestuurd worden door bouwcoördinatoren en drie intern begeleiders die ieder een onderdeel van de zorgstructuur begeleiden. In de dagelijkse uitvoering is merkbaar dat het kader gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt en draagt voor de aansturing van de school en wat daar verder bij komt kijken.

De directeur

De rol die bij de directeur ligt is de aansturing van de school in de breedste zin van het woord. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het

Lees meer…

Het managementteam

Het managementteam bestaat uit de directeur en de bouwcoördinatoren. Zij bespreken de lopende zaken binnen de school, stemmen zaken op elkaar af en

Lees meer...

De intern begeleider, specialisten onderwijs

De intern begeleiders zorgen voor het beantwoorden van hulpvragen rond

Lees meer...

De secretaresse

De secretaresse valt onder het onderwijs ondersteunend personeel en zorgt

Lees meer...