Bij Stichting Wijzer aan de Amstel  zijn de volgende basisscholen uit Uithoorn / De Kwakel aangesloten:

  • het Duet
  • De Kwikstaart
  • De Springschans
  • ’t Startnest
  • De Vuurvogel
  • De Zon

Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen drie stichtingen: Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn. De nieuwe stichting heeft zowel rooms-katholieke als interconfessionele scholen.

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt de kwaliteit van de organisatie. De directeur-bestuurder van Stichting Wijzer aan de Amstel is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. De directies van de zes scholen zijn integraal verantwoordelijk voor alle zaken betreffende hun eigen school.

Adresgegevens:

Stichting Wijzer aan de Amstel
Postbus 84
1420 AB Uithoorn

Tel.: 0297-562713 (ma t/m do)
Directeur-bestuurder: R. Akkerboom
E-mail: info@wijzeraandeamstel.nl
Website: www.wijzeraandeamstel.nl