>>Schoolbestuur
Schoolbestuur2017-10-20T10:50:47+00:00

De Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn (ICBO) bestaat uit drie Uithoornse basisscholen;

  • De Vuurvogel
  • het Duet
  • De Kwikstaart

Het Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt de kwaliteit van de organisatie. De directeur-bestuurder van de Stichting ICBO is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. De directies van de drie scholen zijn integraal verantwoordelijk voor alle zaken betreffende hun eigen school.

Adresgegevens:

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn
Postbus 84
1420 AB Uithoorn
www.icbo-uithoorn.nl

Tel.: 0297-562713 (ma t/m do)
Directeur-bestuurder: M. Domela Nieuwenhuis
E-mail: directie@icbo-uithoorn.nl
Website: www.icbo-uithoorn.nl