Cognitieve ontwikkeling

 • Effectieve uitdagende instructies die zorgen dat je actief leert
 • Materialen die zorgen dat je kunt werken met hoofd, handen en anderen
 • Leren stellen van vragen, nadenken en toepassen van strategieën

In de zone van de naaste ontwikkeling (wat ligt iets verder van je af, maar zou je moeten kunnen halen) is het van belang om stappen vooruit te maken. Het leren verbanden leggen en het zien van strategieën, het begrijpen van reken-, taal- en leesmethodieken, is voor ieder kind een proces dat hij/zij in een eigen tempo moet gaan beheersen, maar waarin we wel steeds een stap vooruit willen maken.

Sociale ontwikkeling

 • Leren benoemen van positieve sterke ontwikkelingen bij  jezelf en bij elkaar
 • Leren hoe je samenwerkend meer kunt bereiken en hoe je dat kunt realiseren
 • Leren aangeven wat je nodig hebt om je prettig te voelen en jezelf durft te zijn

De sociale ontwikkelingen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld zijn binnen het onderwijs passen en meten. Zoveel gezinnen zoveel opvoedingen, maar de samenwerking en het leren begrijpen van elkaar zijn vaardigheden die binnen het onderwijs een duidelijke plek innemen en ook dagelijks onderdeel vormen van ons onderwijsproces.

Maatschappelijke ontwikkeling

 • Leren hoe je informatie kunt vinden, verwerken en op welke manier je dit kunt toepassen.
 • Leren inzicht te krijgen in maatschappelijke processen, waar jij een onderdeel van vormt. Leren Samen werken, zorgt voor samen versterken
 • Trainen in het verwoorden van wie jij bent en waar jij voor wilt staan

De maatschappelijke ontwikkeling is een dynamisch proces. Onze school speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en gebruikt daarbij  de uitgangspunten van onze interconfessionele overtuiging. We vormen samen de maatschappij, dat vraagt dat we samen leren werken en elkaar hierdoor leren te versterken. Dat we elkaar beter begrijpen en ook elkaar horen door naar elkaar te luisteren.

Creatieve ontwikkeling

 • Leren verwonderen over hoe iets is gemaakt en na te denken over oplossingen
 • Leren open vragen te stellen
 • Leren ontwikkelen van creatief denken, met beeld, vorm, tekst en mimiek.

Creatieve ontwikkelingen ontstaan door de vrijheid om te denken en te doen. Dit komt veelal tot uiting met muziek, drama, tekenen of knutselen. Als school kiezen we om binnen deze vakken soms te sturen in de techniek en soms te begeleiden in de fantasie. Daarnaast zetten we deze uitgangspunten ook in op techniek- en natuuronderwijs.