De Kwikstaart

Van toen tot nu

Bij het uitbreiden van Uithoorn met de nieuwe wijk de Legmeer in 1973, werden de eerste contouren gezet voor de huidige school De Kwikstaart. Door de katholieke kleuterschool "De Karekiet" en de katholieke lagere school "de Kwikstaart" samen in één gebouw in de nieuwe wijk "De Legmeer" te huisvesten. Daaropvolgend werden, met de nieuwe wet op het basisonderwijs, in 1985 beide scholen samengevoegd tot de "R.K. basisschool de Kwikstaart".   

Na een bestuurlijke fusie in augustus 1998 viel de school onder de Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn (I.C.B.O.) en wordt de "R.K. basisschool de Kwikstaart" sinds 1 augustus 1998 de "Interconfessionele basisschool De Kwikstaart". Door een nieuwe besturenfusie in januari 2019 maakt de school nu deel uit van Stichting Wijzer aan de Amstel waaronder zes scholen in Uithoorn en De Kwakel vallen. 

Vijftig jaar is de naam de school al bekend binnen de gemeentegrenzen en alhoewel het onderwijs zich nog steeds richt op het aanbieden en inoefenen van vaardigheden is er veel veranderd. De samenvoeging van kleuterschool naar basisschool, de denominatie van R.K. naar Interconfessioneel, door de bestuurlijke fusie, maar ook de grootte van de school van 250 leerlingen naar 700 leerlingen in 2023. Het personeelsbestand van 12 personeelsleden naar 50 personeelsleden, het aantal mannelijke leerkrachten versus vrouwelijke leerkrachten, maar ook het aanbod van personeel en de wijze waarop we nieuw personeel werven en studenten opleiden. Waarbij we vroeger alleen studenten van de pabo kregen, is er nu een breder palet met plek voor diverse opleidingen (van ROC, pabo, zijinstroom, etc.), de ontwikkeling en visie op onderwijs en daarmee de professionalisering met diverse specialisten en natuurlijk de plek in de Legmeer waar de school de eerst stond, naar de locatie van het huidige pand.  

Want in 2009 is "de Kwikstaart" verhuisd naar Legmeer-West, een nieuwbouwwijk aan de rand van Uithoorn, en vormt daar samen met drie andere partners: De Dolfijn, school voor speciaal basisonderwijs; Openbare Basisschool Toermalijn en Kinderopvang Solidoe, "Brede school Legmeer". Bekende partners, maar nu samen onder één dak. 

Naast de samenwerking, tussen de partners, op het gebied van opvang, leesontwikkeling, zorg, bewegingsonderwijs en huisvesting, heeft iedere partner ook zijn eigen identiteit. Een eigen gezicht dat zich uit in de teams, de visie, het eigen deel binnen het pand en een eigen manier van werken. Ouders kunnen op die manier een keuze maken welke school beter bij hun beeld aansluit. Wil je als ouder een grote school met aparte groepen 1 en 2, een school waar onderwijs wordt gegeven waarbij het doel wordt benoemd, tijd voor inoefenen en reflectie op je resultaat, een school waar een breed aanbod is op culturele en expressieve vakken, waar specialisten het team versterken, van meer begaafdheid tot bewegingsonderwijs, van gedrag tot aan studentenbegeleiding en waar een actief scholingsbeleid is voor de professional en waar bewust en actief gewerkt wordt aan een sterk sociaal klimaat? Dan is De Kwikstaart misschien wel een plek waar u uw kind aan toevertrouwt.

De Kwikstaart heeft ambitie, een breed aanbod en een gedreven team. Het is een plek waar je wordt gezien, gehoord en wordt uitgedaagd.