Missie & Visie

De Missie:

Basisschool De Kwikstaart is een leerplek waar alle kinderen, van 4 tot 12 jaar, met plezier naar toe gaan. Waar ze samen leren van en met elkaar. Waar een pedagogisch klimaat heerst dat vertrouwen geeft in je kunnen en dat je aanzet om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  Er worden handvatten aangeboden die ingezet kunnen worden om een actief deelnemer te zijn van de maatschappij. De Kwikstaart is een waardevolle plaats waar kansen worden geboden, waar vaardigheden worden benoemd, waar ze worden geoefend en waar iedereen wordt gezien.

 

De Visie:

We geven onderwijs vanuit hoge verwachtingen. Hierbij gaan wij uit van onderstaande principes: 

 • Iedereen kan leren.  

 • Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar en hebben een open blik naar de wereld om ons heen. 

 • Wij laten elkaar groeien door het geven van vertrouwen. 

 • Wij stimuleren je om de successen te vieren. 

 • Wij oefenen en stimuleren je om door te zetten.  

 • Wij maken je eigenaar van het leerproces. 

 • Wij geven effectieve instructies in de aan te bieden vaardigheden.  

 • Wij doen dit door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). 

 • Wij hebben een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. 

 • Wij versterken je kennis door leren vanuit context en thematisch. 

 • Wij behouden de nieuwsgierigheid van de leerling en activeren de zelfstandigheid.   

 • Ons onderwijs maakt de leerling een wereldburger.