Schoolgids

Waar staan we voor

De schoolgids van 2023-2024, die op deze pagina is te downloaden, geeft een totaal beeld van de school. Hierin beschrijven we de inhoud en organisatie van ons onderwijs en deze gids helpt ouders van toekomstige leerlingen bij het bewust kiezen van een basisschool. Daarmee zijn de meeste vragen over hoe wij werken en handelen te beantwoorden en mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, dan kunnen die gesteld worden aan het team en dan met name de directie. Wij hopen dat u bij het doorlezen een goed beeld krijgt van de school.

 

 

Schooljaar 2023 - 2024