Oudervereniging

De OV

Iedere ouder, waarvan de kinderen op school zijn ingeschreven, is lid van de oudervereniging, ook wel de OV genoemd. De OV heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt daarnaast aangevuld door ongeveer 15 actieve kartrekkers voor bepaalde activiteiten. Iedere ouder kan zich aanmelden bij het bestuur van de OV voor zo'n kartrekkersrol.  Deze kartrekkers zijn vaak de contactpersonen tussen team en ouders en zijn de korte lijnen voor de afstemming. Naast de kartrekkers zijn er ook veel ouders nodig die af en toe willen en kunnen helpen bij de diverse activiteiten samen met het team. Met deze enthousiaste hulp is het mogelijk om veel te organiseren voor de leerlingen van de school.

Voorbeelden van activiteiten zijn de Sinterklaas-, Kerst-, en Paasviering, de organisatie en uitvoering sporttoernooien, de avondvierdaagse, ondersteuning tijdens de projectavond rond de Kinderboekenweek en de organisatie van het schoolreisje. Ook zit de hulp in meegaan met excursies of het helpen versieren van de school bij de feesten en activiteiten. Ieder jaar zal er op diverse momenten in de Kwikflits of via Social Schools een oproep worden gedaan voor hulp. Uw hulp draagt niet alleen bij aan de leuke schoolactiviteiten en het plezier van de kinderen, maar het is ook nog een manier om kennis te maken met andere ouders van de school.

Om al deze activiteiten te kunnen realiseren, vraagt de OV jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Het bedrag wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse vergadering van de oudervereniging. Deze vergadering wordt aangekondigd in de Kwikflits en is openbaar voor de ouders van De Kwikstaart. Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen mogelijk een vergoeding aanvragen bij de Gemeente Uithoorn, zie Bijdrage voor gezinnen - Gemeente Uithoorn. Het bestuur van de OV legt tijdens de jaarvergadering verantwoording af door het presenteren van een jaarverslag, een jaarrekening en een begroting voor het komende schooljaar. 

Voor vragen kunt u de OV mailen: ovdekwikstaart@hotmail.com.