Aanmelden & inschrijven


Aanmelding

Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op De Kwikstaart en wilt u uw kind aanmelden?  Dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismaking en een rondleiding.

Dit kunt u doen door uw gegevens in te vullen in het formulier kennismakingsgesprek, of door een e-mail te sturen naar: info@dekwikstaart.nl of te bellen met het secretariaat; 0297-522740 (aanwezig op maandag & woensdag).   

Bij het inplannen van een kennismakingsgesprek vragen wij altijd of de aan te melden leerling hierbij aanwezig kan zijn, ook als het gaat om een inschrijving van een leerling die al onderwijs volgt op een andere basisschool. Het plannen van een kennismakingsgesprek doen wij, bij voorkeur tussen de 2 en 2 1/2 jaar.

Het kennismakingsgesprek is een oriënterend gesprek met de directeur en biedt u de mogelijkheid om scholen met elkaar te kunnen vergelijken. Aan het einde van het gesprek ontvangen de ouders/verzorgers een aanmeldformulier. Wanneer u uw kind wilt aanmelden, dan wordt het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend gestuurd naar de school. De administratie bevestigt de aanmelding, mits er plek is. Pas dan kunnen we spreken van een aanmelding. 

Uw kind wordt definitief ingeschreven op het moment dat hij/zij 4 jaar is. Vanaf dat moment mag uw kind elke dag voor hele dagen naar school.  Natuurlijk mogen leerlingen die net op school zitten en nog geen vijf jaar zijn ‘s middags thuisblijven als een hele dag te vermoeiend voor hen is. In de praktijk blijkt dat daar zelden gebruik van wordt gemaakt, omdat ze het veel te leuk vinden om naar school te gaan.Leerlingen mogen de school bezoeken vanaf hun vierde verjaardag. Een uitzondering wordt gemaakt voor:

  • Leerlingen die 4 jaar worden in de laatste twee weken van het schooljaar. Zij worden in het nieuwe schooljaar welkom geheten.
  • Leerlingen die 4 jaar worden in de eerste twee weken van het schooljaar. Zij mogen naar school gaan vanaf de tweede lesdag in het schooljaar.
  • Leerlingen die in december jarig zijn. Met ouders overleggen we wat de beste datum is om te starten.

Voorwaarde is wel dat uw kind dan zindelijk is en zich redelijk zelfstandig kan omkleden.

Kennismakingsgesprek