Team

Het team van de Kwikstaart

Beste lezer. 
Op deze foto ziet u ons team. 
We  zijn enthousiaste, betrokken professionals die streven naar een goed leer- en werkklimaat voor de leerlingen, maar ook voor elkaar.
We werken met ons hart, ons hoofd en met onze handen en zijn ons bewust dat wij een voorbeeld zijn voor onze leerlingen. We zien dit dan ook als een gezamenlijke opdracht en voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding.
Een goed draaiend team is voor ons belangrijk en vormt de basis van de school. We delen met elkaar onze kennis over het onderwijsproces en zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van de laatste inzichten op onderwijsontwikkelingen.
We werken nauw met elkaar samen en streven op die manier naar een goed pedagogisch klimaat waar leerlingen de ruimte hebben om te leren leren.
We zijn ons bewust dat goed onderwijs ook afhankelijk is van onze eigen kennis. Daarom hebben we gezamenlijke scholingen en hebben meerdere teamleden, naast hun lesgevende taken, ook een specialisatie waarmee ze teamleden ondersteunen en zodoende het onderwijsproces versterken.
We willen dat iedereen zich welkom voelt, dat er een positief klassenklimaat is, dat er een goed contact is met de ouders en dat we in contact staan met de omgeving. We bieden ruimte aan stagiaires, zij-instromers of herintreders om het vak te leren, mee te werken,  of om te kijken of zij  binnen het onderwijs willen werken.
We willen een school zijn waar je wordt gezien en gehoord.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Kwikstaart