De leerteams

We werken in de school met leerteams. Daarin worden gesprekken gevoerd over het onderwijs dat wij aanbieden, er wordt onderzoek gedaan naar onze werkwijze en de resultaten en met deze gegevens wordt gekeken hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. De aanpak is dat er in basis per twee leerjaren een leerteam is en daarnaast de mogelijkheid om andere samenstellingen te maken. Die andere samenstelling kan doordat een onderwerp daarom vraagt of omdat het uitgaat van een bepaalt specialisme of een andere passende reden. De basisleerteams bestaan uit de leerjaren 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6 en 7 & 8.