De directie

Boudewijn van Stuijvenberg

Directeur

Werkdagen: Alle dagen

Beste lezer,

De directeur is in eerste instantie onderdeel van het team en (mede-) verantwoordelijk voor een goed leer- en werkklimaat. Mijn rol geeft aan dat ik de eindverantwoordelijkheid heb voor de schoolse zaken. Dat betekent dat mijn werkzaamheden zich richten op het uitvoeren en bespreken van beleidsvoornemens, de financiën, scholing, de ontwikkelgesprekken en alle zaken die bij de dagelijkse uitvoering komen kijken. Ik ben medeverantwoordelijk voor een goed werkklimaat en dat dit betekent dat ik luister, meedenk, ondersteun en zorg voor een kwalitatief uitdagende onderwijsomgeving voor leerling en team. 

Naast mijn actieve rol richting het team zorg ik ook voor de kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders, waarin ik ze informatie geef over onze werkwijze. Tijdens een rondleiding laat ik dit ook zien. In sommige situaties schuif ik ook aan bij gesprekken tussen collega's en ouders wanneer er vragen zijn of sluit ik aan wanneer een leerling in een ondersteuningstraject zit en de kwaliteitscoördinator daarom vraagt. Mochten ouders andere vragen over school hebben, dan kunnen ze altijd via het secretariaat een afspraak maken en maak ik daar tijd voor vrij.

De directeur handelt in opdracht van het bestuur en vanuit die rol informeer ik de de directeur-bestuurder over de ontwikkelingen binnen en buiten de school. In deze gesprekken zullen vele zaken worden besproken: het schoolklimaat, de personeelszaken waaronder de tevredenheidsonderzoeken, de  schoolresultaten, de ontwikkelprocessen vanuit het schoolplan, het koersplan en de ontwikkelingen binnen de Brede school."

Als directeur vind ik dat ik een ondersteunende rol heb die in dienst staat van de school en zijn omgeving. Daarin zie ik duidelijk dat we samenwerken aan een goede plek voor leerling, collega en ouders.

Boudewijn van Stuijvenberg