Het management

De school kent een klein managementteam dat wekelijks de lopende zaken van de school bespreekt. Het managementteam is ondersteunend aan het schoolproces en wanneer de directeur afwezig is, zullen de leden van het managementteam sturing geven aan de organisatie. Het managementteam bestaat uit de directeur, de intern begeleider/kwaliteitscoördinator, de gedragsspecialist en de coördinator organisatie en onderwijs.  

Leerteamvoorzitters

De directeur heeft zes keer per jaar overleg met de leerteamvoorzitters over de onderwijsinhoud van de leerteams. De leerteamvoorzitters vertegenwoordigen in dit overleg hun leerteam en stemmen informatie met elkaar af.

Specialisten overleg

De school werkt met meerdere specialisten op verschillende terreinen. De specialisten hebben tot doel hun kennis over te dragen en daarmee de vaardigheden van het team te vergroten. Een gezamenlijk overleg is daarom gericht op die kennisdeling in lijn te houden met het schoolplan en het veranderplan. De specialisten bespreken hun ervaring onderling, maar ook meerdere keren per jaar met de directeur en de kwaliteitscoördinator.