De leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van de school. Het zijn leerlingen die door de groep zijn aangewezen en met een lid van het managementteam in gesprek gaan. De informatie wordt met de directeur gedeeld. De leerlingenraad wordt ook door het managementteam bevraagd over zaken waar beleid over wordt gemaakt. De leerlingen in de leerlingenraad vertegenwoordigen de groep en geven hun groep een stem. 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 en zij overleggen vier tot vijf keer per jaar. Onderwerpen die in de leerlingenraad zijn besproken, komt via de nieuwsbrief van de leerlingenraad bij de groepen terecht.

Elke basisschool in Uithoorn mag een aantal vertegenwoordigers uit zijn leerlingenraad afvaardigen voor de kinderraad van de gemeente Uithoorn. In de kinderraad worden gemeentelijke vraagstukken besproken die voor kinderen van belang zijn.